Direct naar de contentDirect naar de footer
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
;

Gratis internet

Overal in ons gebouw kunt u een gratis draadloze netwerkverbinding maken met het netwerk Hotel Utrecht, met uw telefoon, tablet, laptop en andere mobiele apparaten. Er is geen toegangscode of wachtwoord vereist.