Direct naar de contentDirect naar de footer
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk

Gratis internet

Overal in ons gebouw kunt u een gratis draadloze netwerkverbinding maken met het netwerk Hotel Utrecht, met uw telefoon, tablet, laptop en andere mobiele apparaten. Er is geen toegangscode of wachtwoord vereist.